Stacja demineralizacji

 

 

 

MB/MBA Mixed-bed - wydajność do 28 m³/h
 

 

SILEX Mixed-bed system wkładów (regeneracja poza zakładem) - wydajność do 0.3 m³/h
 

 

SILEX 11/21 Mixed-bed (regeneracja poza zakładem) - wydajność do 0.42 m³/h
 

 

EUREX Mixed-bed (regeneracja poza zakładem) - wydajność do 4 m³/h