Przygotowanie wody do mycia powierzchni przed lakierowaniem.

 

Uzdatnianie wody dla branży przygotowania powierzchni.

Przygotowanie wody do mycia szkła płaskiego.

 

Wymiennik selektywny

 

Woda dla farmacji

 

Woda dla elektrociepłowni i ciepłowni