Disclaimer

Firma SILHORKO-EUROWATER A / S (zwana dalej Spółką) udostępnia tę stronę internetową wyłącznie w celach informacyjnych i usługowych. W związku z tym z prawnego punktu widzenia nie został zawarty żaden związek między użytkownikiem sieci a Firmą. Zalecamy, aby nie podejmować samodzielnych działań na podstawie jakichkolwiek informacji zawartych w tej witrynie internetowej bez uprzedniego zwrócenia się o osobistą pomoc do firmy. Chociaż zawsze staramy się dostarczać aktualne informacje, oprogramowanie i inne usługi, niemniej jednak ta strona internetowa może zawierać błędy i pominięcia, za które niniejszym zrzekamy się jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej. W związku z tym wszystkie informacje zawarte w tej witrynie są udostępniane bez jakiejkolwiek gwarancji ze strony Spółki.

Wynika z tego, że Firma nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty sprzętu, oprogramowania lub plików danych lub jakichkolwiek ich elementów wynikające z korzystania z tej strony internetowej. W związku z tym Firma nie przyjmuje żadnej gwarancji, że wyżej wymienione informacje i usługi świadczone przez Firmę lub w jej imieniu, w całości lub w części, w tym wszelkie bezpłatne pobieranie oprogramowania, nie spełnią Twoich wymagań lub będą nieprzerwane, terminowe, bezpieczne. lub bez błędów, lub co strona internetowa lub serwery używane przez Firmę są wolne od wirusów lub błędów lub są w pełni funkcjonalne lub dokładne.

Spółka ma prawo do nazw domen znanych jako:

silhorko.dk, silhorko.com, silhorko.no, eurowater.com, eurowater.eu, eurowater.dk, eurowater.no, eurowater.se, eurowater.de, eurowater.at, eurowater.ch, eurowater.sk, eurowater.cz, eurowater.pl, eurowater.be, eurowater.nl, eurowater.hu, eurowater.fi, eurowater.ru, eurowater.asia, eurowater.cn, eurowater.es, eurowater.fr, eurowater.ro, eurowater.biz, eurowater.net, eurowater.info, eurowater.co.uk, eurowater.ua

a także prawa autorskie do wszelkich informacji zawartych w wyżej wymienionych nazwach domen zgodnie z duńską ustawą o prawie autorskim, chyba że czyni się wyraźny wyjątek. Prawa autorskie obejmują wszystkie materiały publikowane na stronie internetowej, niezależnie od tego, czy zostały później usunięte lub zmienione.

Udziela się zgody na swobodne kopiowanie materiałów ze strony internetowej, zarówno w formie kopii elektronicznych, jak i drukowanych, pod warunkiem, że nazwa Spółki jest wymieniona jako źródło. Jakiekolwiek zmiany lub przeinaczanie treści są niedozwolone.

Jedyne treści dotyczące wykorzystania, z którymi należy się skontaktować, to znaki towarowe Silhorko / Eurowater.

SILHORKO-EUROWATER A/S
Aarhusvej 79, Stilling
DK-8660 Skanderborg
Denmark
CVR 39 17 65 13
Phone: +45 87 93 83 00


Polityka cookies

1.      Serwis www.eurowater.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2.      Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.eurowater.pl.

4.      Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

-       dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają   rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

-     tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

5.     W ramach Serwisu www.eurowater.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

-     „funkcjonalne” pliki cookie, umożliwiające zapamiętywanie wybranych przez użytkownika ustwień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, z którego pochodzi Użytkownik;

-       „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

-     pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

-     „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

6.   W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym umieszczeniu w urządzeniu Uzytkownika Serwisu.

7.   Szczegółowe informacje na o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.