Duńska technologia na Węgrzech
- uzdatniona woda pitna przy użyciu wyłącznie naturalnych procesów

 

12,000 mieszkańców miejscowości Tolna na Węgrzech mieszczącej się 135 km na południe od Budapesztu, korzysta z czystej wody pitnej dzięki nowej inwestycji. Technologia EUROWATER jest pierwszym tego typu rozwiązaniem na Węgrzech. Pozwala ono na uzdatnianie wody pitnej całkowicie bez użycia chemii.

Tolna waterworks from the outside
 

Woda pitna

Uzdatnianie wody należy rozumieć jako usuwanie zanieczyszczeń z wody surowej używanej do produkcji wody pitnej, która następnie dostarczana jest jako czysta, nadająca się do spożycia przez ludzi.

Organizacji Zdrowia (WHO) wyznacza wymogi stosowane na świecie co do jakości wody pitnej. Ponadto, wspólnie z przepisami WHO, każdy kraj lub region może stosować swoje własne standardy. W krajach europejskich dyrektywy WE w sprawie wody pitnej muszą być obowiązkowo przestrzegane.

Generalnie wybór metody uzdatniania w dużym stopniu zależy od źródła dostępnej wody oraz norm wyznaczonych przez władze lokalne. Poniższa tabela przedstawia różne źródła wody oraz możliwe metody jej uzdatniania, jak i poziom złożoności, kosztów i wpływu na środowisko.

Źródło wody

Metoda uzdatniania wody

Poziom złożoności
i koszt

Wpływ
na środowisko

Woda morska Odsalanie.
Proces usuwania soli z wody za pomocą odwróconej osmozy.
Wysoki Wysoki
Wody powierzchniowe
(jeziora, rzeki)
Chemiczne i mechaniczne oczyszczanie.
Flokulacja, sedymentacja, filtracja i dezynfekcja za pomocą środków chemicznych do koagulacji i dezynfekcji.
Wysoki Wysoki
Woda gruntowa Chemiczne oczyszczanie.
Dawkowanie utleniania chemicznego i filtracja piaskowa.
Średnio wysoki Wysoki
Naturalne procesy.
Uzdatnianie wody przy użyciu tylko filtracji i powietrza w filtrze ciśnieniowym.
Średnio niski Średnio niski

 

Model standardowy – chemiczne oczyszczanie

Historycznie, cała woda pitna na Węgrzech wytwarzana była w procesach uzdatniania wody poprzez dozowanie środków chemicznych, a następnie filtracji na piasku. Najczęściej stosowane chemikalia to podchloryn sodu (NaClO), nadmanganian potasu (KMnO4) oraz wolny chlor (Cl2).

Duński model – rozwiązanie bez użycia chemikaliów

W Danii wymogi jakości wody pitnej są znacznie bardziej rygorystyczne niż dyrektywy WE. Dostępnymi źródłami wody są w 100% wody gruntowe. Sposób oczyszczania wody w Danii opiera się na uwzględnieniu tylko filozofii stosowania procesów naturalnych, takich jak utlenianie i filtracja.

EUROWATER produkuje i dostarcza filtry ciśnieniowe do uzdatniania wody od ponad 75 lat.

W standardowym programie produkcyjnym EUROWATER, woda surowa jest natleniana powietrzem atmosferycznym w celu wspomożenia procesu filtracji z właściwie dobranym medium filtracyjnym indywidualnie dla każdego projektu. Filtry ciśnieniowe EUROWATER są zaprojektowane specjalnie do uzdatniania wody pitnej.
 

Korzyści z uzdatniania wody pitnej, bez środków chemicznych

 Przy odpowiednim doborze oba rozwiązania, chemiczne i bez użycia chemikaliów, doprowadzą jakość wody do standardów wody pitnej!

 Jednakże, istnieje kilka bardzo wyraźnych korzyści dla technologii oczyszczania wody pitnej przy użyciu jedynie natleniania i filtracji:

  • Dobre warunki pracy. Środowisko pracy jest bardzo bezpieczne, bez posługiwania się i przechowywania niebezpiecznych chemikaliów.
  • Brak problemów ze ściekami. Filtry ciśnieniowe EUROWATER charakteryzują się niskim zużyciem wody płuczącej, a sama woda popłuczna nie jest szkodliwa dla środowiska. Dlatego nie ma ryzyka wycieku wody ze śladami chemikaliów.
  • Całkowicie bezpieczne działanie. Nie ma ryzyka pozostałości chemikaliów w wodzie pitnej.
  • Łatwy w użyciu. Dozowanie substancji chemicznych wymaga kontroli i obsługi, a także zarządzania i monitorowania.

 

Metoda Eurowater: Uzyskanie wody pitnej dzięki naturalnym procesom.
 

Projekt Tolna

Źródłem wody w Tolna jest woda gruntowa ze studni o głębokości 60 metrów. Woda zawiera zanieczyszczenia, które należy usunąć w celu spełnienia norm dyrektywy WE, w tym żelaza, manganu, siarkowodoru i amoniaku.

EUROWATER zaprojektowała, wyprodukowała i zainstalowała stację uzdatniania wody dla nowego wodociągu w miejscowości Tolna. Rozwiązanie składa się z dwóch równoległych linii – każda o wydajności 50 m³ /h - w celu zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej pracy.
 

Parametry

Jednostka

Woda gruntowa

Wymagania jakościowe
[dyrektywa WC]

Woda pitna
po uzdatnieniu

Żelazo mg Fe/l  1.7 0.2  0.02 
Mangan mg Mn/l 0.45 0.05 0.01
Amoniak mg NH4/l 0.5 0.5 0.1

 

Uruchomienie stacji uzdatniania wody zostało przeprowadzone w 2012 r. Wynik jakości wody pitnej jest bardzo dobry i spełnia wszelkie wymagane normy.

Więcej informacji
Dla uzyskania więcej informacji na temat uzdatniania wody zapraszamy na naszą stronę internetową: www.eurowater.pl 

Prawa strona: system napowietrzania włącznie ze sprężarką. Lewa strona: Dmuchawa do efektywnego płukania wstecznego.
System filtracji z filtrami ciśnieniowymi Eurowater.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.