Podłączone i gotowe do użytku rozwiązanie dla wody kotłowej w elektrowni w Ameryce Południowej
- Stacja Uzdatniania Wody w Kontenerze

Prawidłowy dobór procesu uzdatniania jest podstawowym warunkiem, aby osiągnąć bezawaryjną i ekonomiczną pracę kotła oraz optymalną jakość pary. Niedogodności związane z osadzaniem się kamienia, korozją, częstym odsalaniem kotła oraz niepoprawnym używaniem chemikaliów, doprowadzić mogą do poważnych konsekwencji ekonomicznych. Ten specyficzny Klient ma problem z dużą zawartością krzemionki w wodzie surowej. Konsekwencją tego jest powstawanie kamienia wewnątrz kotła. Bezpośrednie korzyści jakie płyną z odpowiedniego uzdatniania wody to przede wszystkim zmniejszenie się korozji oraz dłuższa żywotność kotła. 

Na podstawie analizy wody zostało opracowane odpowiednie rozwiązanie przygotowujące wodę za pomocą technologii odwróconej osmozy oraz dozowania antyskalanta. Firma Eurowater posiada ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą kotłów. Wszelkie rozwiązania optymalizowane są pod potrzeby indywidualnych potrzeb Klientów.

Aby zapewnić niezawodność w zakresie dostarczania wody, rozwiązanie zostało zaprojektowane z dwóch indywidualnych aczkolwiek identycznych linii do uzdatniania wody, z których każda ma wydajność 5 m³/h.

Kontenerowa stacja była wymogiem, ponieważ uruchomienie układu nastąpiło zaraz po dostawie na miejsce. Cała stacja testowana była pod względem wydajności oraz poddana została próbie ciśnieniowej w fabryce przed jej dostarczeniem. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca do montażu układu w obecnym pomieszczeniu kotłowni, zaprojektowana stacja pełni zarówno funkcję budynku, a także ochrony urządzeń, dlatego kontener wyposażony jest w oświetlenie, drzwi i klimatyzację.

Podłączone i gotowe do użytku rozwiązanie dla wody kotłowej - stacja uzdatniania wody w kontenerze
Podłączone i gotowe do użytku rozwiązanie dla wody kotłowej - stacja uzdatniania wody w kontenerze

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.