Podłączone i gotowe do użytku rozwiązanie dla wody kotłowej w elektrowni w Ameryce Południowej
- Stacja Uzdatniania Wody w Kontenerze

Prawidłowy dobór procesu uzdatniania jest podstawowym czynnikiem, aby osiągnąć bezawaryjną i ekonomiczną pracę kotła oraz optymalną jakość pary. Błędny dobór w połączeniu z osadzaniem się kamienia, korozją, częstym odsalaniem kotła oraz używaniem chemikaliów, doprowadzić mogą do poważnych konsekwencji ekonomicznych. Ten specyficzny Klient ma problem z dużą zawartością krzemionki w wodzie surowej. Konsekwencją tego jest poważne ....... wewnątrz kotła. Bezpośrednie korzyści jakie płyną z odpowiedniego uzdatniania wody to przede wszystkim zmniejszenie się korozji oraz dłuższa żywotność kotła. 

Na podstawie analizy wody zostało opracowane odpowiednie rozwiązanie uzdatniające wodę za pomocą odwróconej osmozy oraz .... Firma Eurowater posiada ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą kotłów. Wszelkie rozwiązania optymalizowane są zgodnie do indywidualnych potrzeb Klientów.

Aby zapewnić niezawodność w zakresie dostarczania wody, rozwiązanie zostało zaprojektowane z dwóch indywidualnych aczkolwiek identycznych linii do uzdatniania wody, z których każda dostarcza 5 m³/h.

Kontenerowa stacja była wymogiem, ponieważ cały proces musiał szybko się rozpocząć. Cała stacja testowana była pod względem wydajności i ciśnienia w fabryce przed jej dostarczeniem. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca dla instalacji uzdatniania wody, zaprojektowana stacja pełni również funkcję budynku, a także ochrony WT. Dlatego zbiornik wyposażony jest w światła, drzwi i klimatyzację.

Plug and play solution for boiler water treatment for power plant - water treatment in container (click on picture to download reference)
Plug and play solution for boiler water treatment for power plant - water treatment in container (click on picture to download reference)

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.