REACH

W grudniu 2006 ukazało się rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Europy w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

Celem REACH jest rejestracja i udokumentowanie stosowania substancji chemicznych, aby zapewić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego poprzez lepszą i wcześniejszą identyfikację istotnych właściwości substancji chemicznych.

REACH zajmuje się

"Registration" – rejestracją każdej substancji chemicznej
"Evaluation" – oceną charakterystycznych cech substancji
"Authorisation" – zatwierdzaniem szczególnie problematycznych substancji
"Chemicals" – chemikaliami, które muszą być rejestrowane

EUROWATER przestrzega zapisów REACH. List potwierdzający dostępny jest w kolumnie po prawej stronie.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.