Produkty standardowe

Nasz całościowy program produktów bazuje na podstawowych i sprawdzonych technologiach filtracji, wymiany jonowej i filtracji membranowej oraz oparty jest na standardowym systemie zabudowy modułowej, który spełnia większość wymagań odbiorców. Aby łatwo znaleźć poszukiwane urządzenie, linie produktowe podzielone są na następujące grupy:

 

Filtry z węglem aktywnym
Odchlorowywanie. Usuwanie chloru, chloramidu, dwutlenku chloru, fenoli, roztworów organicznych i pestycydów.

 

Kompaktowe stacje CU:RO
Kompaktowe jednostki do demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy (stacje RO). Stacje montowane na ramie składają się z instalacji odwróconej osmozy zabudowanej wraz z jednostką filtracji wstępnej (filtracją węglową i / lub zmiękczaniem) - gotowe do użycia!

 

 

Odgazowywacze
Zmniejszenie zawartości tlenu, kwasu węglowego i powietrza w wodzie. Grupa obejmuje odgazowywacze termiczne, odgazowywacze próżniowe, odgazowywacze membranowe oraz desorbery wolnego CO2.

Dekarbonizatory wody
Usuwanie twardości wodorowęglanowej poprzez wymianę jonową (instalacje jedno- lub dwukolumnowe). Stacje montowane na ramie.

 

Stacje demineralizacji wody
Całkowita demineralizacja poprzez wymianę jonową. Instalacje dwukolumnowe i instalacje ze złożem mieszanym, w tym system SILEX oraz EUREX.

 

Pompy dozujące
Do dezynfekcji, alkalizowania oraz regulacji poziomu pH wody poprzez dozowanie chemikaliów do ochrony przed korozją lub innymi efektami spowodowanymi składem chemicznym wody.

 

 

Jednostki EDI (elektrodejonizacja)
Jednostki EDI używane są po RO do obróbki wody zdemineralizowanej, aby uzyskać niski poziom przewodności oraz krzemionki. Sprawdź również jednostki ze złożem mieszanym (mixed-bed).

 

Urządzenia filtrujące
Usuwanie zanieczyszczeń mechanicznych poprzez filtrację. Urządzenia filtrujące używane są w połączeniu z filtracją wstępną poprzedzającą dalsze uzdatnianie, cyrkulację wody, odzysk wody, wodę kotłową, wodę chłodniczą i ścieki. Do tej grupy zalicza się filtry ciśnieniowe workowe, filtry z wkładem filtrującym, filtry piaskowe, filtry wielowarstwowe itd.

 

Stacje ze złożem mieszanym (mixed-bed)
Stacje ze złożem mieszanym (mixed-bed) są wykorzystywane do obróbki (znanej również jako odsalanie całkowite) wody zdemineralizowanej z dwuzbiornikowej stacji demineralizacji lub jednostki odwróconej osmozy, w celu uzyskania wody o bardzo niskiej przewodności resztkowej oraz niskiej zawartości kwasu krzemionkowego. Zobacz także jednostki EDI.

Stacje mixed bed są również wykorzystywane do produkcji niewielkich ilości wody zdemineralizowanej o bardzo wysokiej jakości bezpośrednio z wody wodociągowej.

 

Stacje nanofiltracji
Stacje nanofiltracji używane są do redukcji związków organicznych, barwy, siarczanów, chlorków, fluorków, bakterii i wirusów, również do częściowego zmiękczania i odsalania wody.

Nanofiltracja, która jest technologią membranową, jest zazwyczaj używana do uzdatniania wody pitnej i wody procesowej.

 

Instalacje filtrów ciśnieniowych
Napowietrzanie i filtracja przy pomocy filtrów ciśnieniowych może być używana do odżelaziania i odkwaszania wody, usuwania jonów manganu, amoniaku, arsenu oraz zobojętniania agresywnego kwasu węglowego w wodzie gruntowej i powierzchniowej. Stacje filtracji ciśnieniowej używane są również do filtracji zanieczyszczeń mechanicznych.

 

Stacje odwróconej osmozy (instalacje RO)
Całkowita demineralizacja poprzez technologię membranową. Nazwa odwrócona osmoza przedstawiana jest często w formie skrótu RO od angielskich słów "Reverse osmosis". Odwrócona osmoza używana jest do produkcji wody zdeminralizowanej/zmiękczonej bez użycia kwasu solnego i wodorotlenku sodu.

 

Instalacje selektywnej wymiany jonowej
Uzdatnianie pewnych typów ścieków zawierających metale ciężkie.

 

Stacje zmiękczania wody
Zmniejszanie twardości wody poprzez wymianę jonową. Stacje zmiękczania wymieniają sole wapnia i magnezu zawarte w wodzie na sole sodu.

 

Lampy UV
Dezynfekcja za pomocą promieniowania UV, znacząco ogranicza rozwój zanieczyszczeń mikrobiologicznych w wodzie.

Czytaj więcej 

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.