Stacje selektywnej wymiany jonowej

Instalacje do uzdatniania pewnych typów ścieków zawierających metale ciężkie. Ten typ urządzeń używany jest w przemyśle, gdzie występuje zbyt wysokie stężenie metali ciężkich w porównaniu z obowiązującymi wymaganiami prawnymi (z punktu widzenia ochrony środowiska). Selektywna wymiana jonowa jest dodatkowym uzupełnieniem konwencjonalnego uzdatniania wody.

Zalety
W przypadku metali dwuwartościowych możliwe jest otrzymanie wartości zrzutu każdego metalu poniżej 0,1 mg/l.

Opis instalacji
Prędkość przepływu w standardowym module wynosi 0,5-10 m³/h. Stacje selektywnej wymiany jonowej typu SEL-FNS są oferowane w pięciu podstawowych modułach, wszystkie z automatyczną regeneracją.

Instalacja składa się ze stacji selektywnej wymiany jonowej, filtra multimedialnego i filtr węglowego. Zastosowanie: do usuwania metali ciężkich w produkcji płytek drukowanych.

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.