Opis procesu EDI

Typowa jednostka EDI zawiera półprzepuszczalne membrany aniono- i kationowymienne. Przestrzenie pomiędzy membranami są tak skonfigurowane, aby utworzyć przegrody między strumieniami wody wlotowej i wylotowej. Na końcach membran i przegród umieszczone są elektrody z zewnętrznym zasilaniem, które generują pole elektryczne.

Kiedy przegrody są poddane działaniu pola elektrycznego, jony z cieczy są przyciągane do odpowiednich elektrod. W rezultacie przegrody wydzielone przez membranę anionowymienną umiejscowioną przy anodzie oraz membranę kationowymienną umiejscowioną przy katodzie pozbywają się jonów i dlatego są nazywane przegrodami rozcieńczania. Natomiast przegrody wydzielone przez membranę anionowymienną umiejscowioną przy katodzie i membranę kationowymienną umiejscowioną przy anodzie „wyłapują” jony, które przedostały się z przegród rozcieńczania. Jako, że stężenie jonów w tych przegrodach wzrasta zależnie od przepływu, nazywa się je przegrodami koncentracji, zaś woda przepływająca przez nie to strumień koncentratu (lub niekiedy strumień odrzutu).

 

Membrany jonowymienne

Teraz dodajmy kilka membran jonowymiennych, aby skierować jony do odpowiednich komór przepływowych, jak pokazano w animacji. Czerwone membrany to membrany kationo-selektywne, a niebieskie membrany to membrany aniono–selektywne. Ujemnie naładowane aniony (np. Cl-) są przyciągane przez anodę (+) i odpychane przez katodę (-). Aniony przedostają się przez membranę aniono-selektywną do sąsiedniego strumienia koncentratu, gdzie zostają zablokowane przez membranę kationo-selektywną umieszczoną po drugiej stronie komory. W ten sposób aniony są „wyłapane” i usuwane wraz z przepływającym strumieniem koncentratu. Dodatnio naładowane kationy (np. Na+) w strumieniu oczyszczanej wody są przyciągane przez anodę (-) i odpychane przez katodę (+). Kationy przedostają się przez membranę kationo-selektywną do sąsiedniego strumienia koncentratu, gdzie zostają zablokowane przez membranę aniono-selektywną i usunięte.

 

W strumieniu koncentratu zachowany jest neutralny ładunek. Transportowane z dwóch kierunków jony neutralizują się wzajemnie. Prąd pobierany ze źródła zasilania jest proporcjonalny do ilości jonów. Zarówno woda w postaci jonowej (H+ i OH-), jak i pozostałe jony są transportowane i mają wpływ na wielkość zapotrzebowania na prąd.

Czytaj więcej 

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.