Opis procesu EDI

Typowa jednostka EDI zawiera półprzepuszczalne membrany aniono- i kationowymienne. Przestrzenie pomiędzy membranami są tak skonfigurowane, aby utworzyć przegrody między strumieniami wody wlotowej i wylotowej. Na końcach membran i przegród umieszczone są elektrody z zewnętrznym zasilaniem, które generują pole elektryczne.

Kiedy przegrody są poddane działaniu pola elektrycznego, jony z cieczy są przyciągane do odpowiednich elektrod. W rezultacie przegrody wydzielone przez membranę anionowymienną umiejscowioną przy anodzie oraz membranę kationowymienną umiejscowioną przy katodzie pozbywają się jonów i dlatego są nazywane przegrodami rozcieńczania. Natomiast przegrody wydzielone przez membranę anionowymienną umiejscowioną przy katodzie i membranę kationowymienną umiejscowioną przy anodzie „wyłapują” jony, które przedostały się z przegród rozcieńczania. Jako, że stężenie jonów w tych przegrodach wzrasta zależnie od przepływu, nazywa się je przegrodami koncentracji, zaś woda przepływająca przez nie to strumień koncentratu (lub niekiedy strumień odrzutu).

 

CEDI-2a

Membrany jonowymienne

Teraz dodajmy kilka membran jonowymiennych, aby skierować jony do odpowiednich komór przepływowych, jak pokazano w animacji. Czerwone membrany to membrany kationo-selektywne, a niebieskie membrany to membrany aniono–selektywne. Ujemnie naładowane aniony (np. Cl-) są przyciągane przez anodę (+) i odpychane przez katodę (-). Aniony przedostają się przez membranę aniono-selektywną do sąsiedniego strumienia koncentratu, gdzie zostają zablokowane przez membranę kationo-selektywną umieszczoną po drugiej stronie komory. W ten sposób aniony są „wyłapane” i usuwane wraz z przepływającym strumieniem koncentratu. Dodatnio naładowane kationy (np. Na+) w strumieniu oczyszczanej wody są przyciągane przez anodę (-) i odpychane przez katodę (+). Kationy przedostają się przez membranę kationo-selektywną do sąsiedniego strumienia koncentratu, gdzie zostają zablokowane przez membranę aniono-selektywną i usunięte.

 

W strumieniu koncentratu zachowany jest neutralny ładunek. Transportowane z dwóch kierunków jony neutralizują się wzajemnie. Prąd pobierany ze źródła zasilania jest proporcjonalny do ilości jonów. Zarówno woda w postaci jonowej (H+ i OH-), jak i pozostałe jony są transportowane i mają wpływ na wielkość zapotrzebowania na prąd.

Czytaj więcej 

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.