Jednostki Mixed-bed

Stacja Mixed-bed.

Jednostki mixed-bed są wykorzystywane do końcowej obróbki wody zdemineralizowanej produkowanej w automatycznej stacji dwuzbiornikowej lub jednostce odwróconej osmozy. Stacja może również produkować umiarkowane ilości wody zdemineralizowanej o wysokiej jakości bezpośrednio z wody wodociągowej. Stacje są dostępne również z ręczną regeneracją.

Jednostki mixed-bed są używane do końcowej obróbki wody w zaawansowanych technologicznie instalacjach, np. branży medycznej i elektronicznej, w szpitalach, elektrowniach oraz do produkcji umiarkowanych ilości wody zdemineralizowanej z wody wodociągowej. Przez uzdatnianie wody zdemineralizowanej o niskiej zawartości kwasu węglowego można uzyskać przewodność mniejszą niż 0,1 μS / cm przy 10 ° C.

Opis instalacji
Wydajność: do 50 m³/h. Urządzenie jest wypełnione mieszanką żywicy jonowymiennej kationowej i anionowej, które są regenerowane odpowiednio kwasem solnym i wodorotlenkiem sodu. Panel sterowania pozwala wybrać między czasem pracy, ilością lub jakością wody. Jeżeli wymagana jest ciągła praca, można zastosować dwuzbiornikową stację mixed-bed sterowaną tak, aby jeden ze zbiorników zawsze pracował.

Czytaj więcej 

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.