Odgazowywacze wody

Odgazowywacze wody są stosowane w celu zmniejszenia zawartości tlenu, kwasu węglowego i innych gazów w wodzie. Mogą być stosowane do uzdatniania wody uzupełniającej do kotłów parowych i ciepłowni, jak również do odgazowania i odtlenienia wody grzewczej obiegowej.

Zalety
Obniżenie zawartości tlenu i CO2 zmniejsza ryzyko korozji. Wszystkie odgazowywacze zbudowane są z materiałów o przedłużonej żywotności, wysokiej niezawodności działania i minimalnych wymaganiach dotyczących obsługi i konserwacji.

Opis urządzenia
Firma EUROWATER produkuje cztery typy odgazowywaczy

  • Odgazowywacze termiczne
  • Odgazowywacze próżniowe
  • Odgazowywacze membranowe (nowość)
  • Desorbery wolnego CO2
Odgazowywacz termiczny dla wody kotłowej. Przedstawiony odgazowywacz ma wydajność 4 m³/h.

Odgazowywacze termiczne
Wydajność standardowych urządzeń: Do 40 m³/h.

Instalacje stosowane są do przygotowania wody zasilającej głównie kotły parowe. Zawartość tlenu zostaje zredukowana do śladowych wartości. Dostępne są izolacje z wełny mineralnej wraz z pokryciem aluminiowym. Jednostka skonstruowana jest zgodnie z dyrektywą UE odnośnie zbiorników ciśnieniowych z 29 maja 1997r (97/23/EU) dostarczana jest z certyfikatem CE.

Odgazowywacze próżniowe
Wydajność pojedynczego modułu: Do 50 m³/h.

Urządzenia te są stosowane do uzdatniania wody uzupełniającej i wody obiegowej w instalacjach grzewczych. Zawartość tlenu zostaje zredukowana do wartości dużo poniżej 0,1 mg/l. Dostępne są urządzenia w wersji galwanizowanej lub ze stali nierdzewnej.

 

Desorber CO2
Wydajność pojedynczego modułu: Do 250 m³/h.

Stosowany w instalacjach z dekarbonizatorem wody lub stacjami demineralizacji np. UP-CO-RE.

Czytaj więcej

 

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.