Stacje demineralizacji wody

Stacja demineralizacji typ DMHE o wydajności 5 m3/h.

Instalacje tego typu wytwarzają wodę zdemineralizowaną przy zastosowaniu technologii wymiany jonowej.

Stosowane są między innymi w szpitalach i laboratoriach, w przemyśle do przygotowania wody technologicznej, wody do kotłów parowych i wysokociśnieniowych kotłów grzewczych oraz wody chłodniczej.

Zalety
Instalacje mają budowę modułową, co umożliwia oferowanie konkurencyjnych cen. Standardowa gama produktów Eurowater pokrywa większość wymagań technologicznych. Konstrukcja tych urządzeń jest prosta, są one łatwe w obsłudze, a projektując je, uwzględniono ochronę przed korozją i oszczędność miejsca. Instalacje na ramie są łatwe i szybkie w montażu.

Opis instalacji
Wydajność standardowych modułów wynosi do 50 m³/h. Stacje demineralizacji są produkowane jako jednostki automatyczne, dwuzbiornikowe (regeneracja współprądowa lub przeciwprądowa), oraz jako stacje ze złożem mieszanym, w których regeneracja odbywa się na miejscu lub jako usługa dodatkowa. Instalacje ze złożem mieszanym są często stosowane w przypadkach ostrych wymagań dotyczących niskiej zawartości soli oraz krzemionki.

 

Typ DME/DMHE
Wydajność: Do 14 m³/h

Jakość: Poniżej 10 µS/cm 
Urządzenie automatyczne, dwukolumnowe.
Regeneracja współprądowa

 

Typ DMCE Wydajność: Do 7,5 m³/h.
Jakość: poniżej 5 µS/cm.

Urządzenie automatyczne, dwukolumnowe.
Regeneracja przeciwprądowa zmniejszająca zużycie chemikaliów na regenerację.

 

Typ UPCORE (UPflow COuntercurrent REgeneration)
Wydajność: Do 50 m³/h.

Jakość: poniżej 5 µS/cm.
Urządzenie automatyczne, dwukolumnowe.
Regeneracja przeciwprądowa, dzięki temu optymalizująca zużycie chemikaliów do regeneracji.
Samoczyszcząca, zapewnia małe spadki ciśnienia.

 

Typ MB/MBA
Wydajność: Do 50 m³/h.

Jakość: poniżej 0,1 µS/cm.
Urządzenie ze złożem mieszanym, typ MB/MBA,
używane do końcowego doczyszczania wody.
Regeneracja ręczna lub automatyczna.
Patrz także SILEX/EUREX.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.