Urządzenia filtrujące

Urządzenia filtrujące używane są w wielu różnych celach: obróbka wstępna przed dalszym uzdatnieniem, obiegi wodne, odzyskiwanie wody, woda kotłowa, woda chłodnicza oraz ścieki.

Zalety
Szeroka oferta produktów EUROWATER stwarza możliwości ich zastosowania w niezliczonych zadaniach filtracyjnych, również dla cieczy o skrajnym pH i wysokiej temperaturze.

Opis instalacji
Wielkość przepływu w standardowej instalacji wynosi do 200 m³/h. Jest wiele rodzajów urządzeń filtrujących: filtry ciśnieniowe, filtry workowe, filtry hydroantracytowe, filtry piaskowe, instalacje odkwaszające, jak również instalacje dla specjalnych systemów filtrujących.

Instalacja składa się ze stacji selektywnej wymiany jonowej, filtra multimedialnego i filtra węglowego. Zastosowanie: do usuwania metali ciężkich w produkcji płytek drukowanych.

Filtry ciśnieniowe z wkładem workowym typ EF/EFG
Wydajność: do 25 m³/h na pojedynczy moduł. Wielkość oczka: od 1 µ.

Doskonałe do filtracji dużych ilości wody przy niewielkiej ilości miejsca. Stosowane do filtracji wody kotłowej i wody chłodniczej, wody w obiegach ciepłowniczych, wody płuczącej w przemyśle przygotowania powierzchni, w przemyśle elektronicznym, a także w kąpielach procesowych itp.
 

 

Filtry z wkładami filtracyjnymi
Wydajność: do 30 m³/h. Wielkość oczka: 0,2-75 µ.

Doskonałe do filtracji małych ilości wody. Typowe zastosowanie to woda technologiczna, a także woda chłodnicza i systemy wody gorącej.

 

Filtry hydroantracytowe typ ETF/ETFB
Wydajności: do 200 m³/h na jednostkę

Filtr ciśnieniowy do filtracji wielowarstwowej. Wysoka prędkość przepływu. Odpowiedni do filtracji zanieczyszczeń organicznych. Stosowany do końcowej filtracji w tradycyjnych oczyszczalniach ścieków tzw. trzeci stopień filtracji, filtracji wody obiegowej, np. wody chłodniczej, a także do filtracji wody powierzchniowej.

 

Filtry ciśnieniowe typ FNS/FNSA
Wydajność: do 8 m³/h

Stosowany do zadań, w których woda zawiera liczne zanieczyszczenia mechaniczne. Wkład jest przygotowywany specjalnie pod kątem wymagań związanych z rodzajem wykonywanej pracy. Ogromne możliwości różnorodnych zastosowań w przemyśle obejmuje również odzysk i filtrację wody obiegowej.

 

Filtry piaskowe
Wydajność: do 200 m³/h.

Filtr ciśnieniowy wypełniony piaskiem. Stosowany do wstępnej filtracji w każdym rodzaju uzdatniania wody, do obniżenia współczynnika SDI (Silt Density Index) przed urządzeniem RO, filtracji cieczy chłodzących itd.

 

Stacje odkwaszania
Wydajność: do 100 m³/h na jednostkę.

Filtr ciśnieniowy z wypełnieniem hydrolite Ca. Stosowany do zwiększania twardości wody w wytwórniach wody pitnej.

Czytaj więcej 

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.