EUREX

Urządzenie EUREX jest stosowane do produkcji wody zdemineralizowanej o wysokiej czystości. Urządzenie to zostalo zaprojektowane w celu łatwej obsługi oraz wyeliminowania chemikaliów do regeneracji jonitu na terenie zakładu.

Typoszereg posiada siedem urządzeń.

System stosowany jest w różnych celach:

Demineralizacja wody wodociągowej
Obróbka (całkowite zmiękczanie) wody zdemineralizowanej

Zalety urządzenia

  • Bez stosowania agresywnych chemikaliów
  • Łatwa obsługa
  • Kontrola jakości wody
  • Niski nakład investycyjny
  • Małe gabaryty

Działanie
Kompletne urządzenie zawiera zbiornik oraz jednostkę operacyjną. Rama stalowa ułatwia transport całej jednostki. Jednostka operacyjna jest wyposażona w konduktometr oraz wyświetlacz aktualnej jakości wody. Układ zaworów ułatwia wymianę zbiornika.

Regeneracja poza miejscem pracy
System bazuje na regeneracji jonitu w naszym zakładzie produkcyjnym. Urządzenie z wyczerpanym złożem jest wysyłane do regeneracji. Następnie urządzenie to jest odsyłane do Klienta ze zregenerowanym jonitem.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.