Wymiana wkładów w SILEX II B

 

Ważne informacje


Należy się upewnić, że przesyłka zawiera poprawne dane Wysyłającego. Nie należy usuwać uszczelki dostarczanej wraz z wkładem. Wkład należy przechowywać w temperaturze dodatniej, jednak możliwie najniższej. Długi okres przechowywania wkładów wpływa negatywnie na pojemność jonowymienną (jakość i ilość wody). Należy unikać wysuszenia wkładu pozwalając ściekać wodzie przez jedynie krótki okres czasu, np. w trakcie wymiany wkładu.
 

Zamknąć zawory odcinające po stronie wlotu i wylotu. Upuścić ciśnienie z urządzenia poprzez odpowietrznik lub zawór spustowy.

 

 

Odkręcić górny kołnierz na urządzeniu, wyjąć zużyty wkład i odwiesić go do odcieknięcia. Usunąć wodę z urządzenia za pomocą zaworu spustowego.

 
 

Umieścić zużyty wkład (odcieknięty, ale nie wysuszony) w plastikowym worku i dokładnie zamknąć. Następnie włożyć do oryginalnego opakowania i wysłać do EUROWATER.

 

Otworzyć worek z nowym wkładem używając go jako lejka i powoli umieścić wkład w urządzeniu. Przytrzymać plastikowy worek i ścisnąć wkład tak, aby wysunął się do urządzenia. Kiedy wkład będzie już w środku, wyciągnąć worek. Aby wygładzić ewentualne zagniecenia, pociągnąć klamrę delikatnie do góry. Bardzo ważne, aby wkład przylegał ściśle do ściany urządzenia, dlatego na koniec należy oklepać delikatnie zbiornik dookoła, co spowoduje, że wkład osiądzie w środku.

 

Zamontować górny kołnierz. UWAGA: Uszczelki i powierzchnie przylegające do nich muszą być czyste. Zamknąć zawór spustowy. Otworzyć odpowietrznik. Otworzyć zawór odcinający na wlocie. Zamknąć odpowietrznik kiedy woda wypłynie za zaworem na wylocie. Zamknąć zawór odcinający na wylocie.

 

Umieścić zużyty wkład (odcieknięty, ale nie wysuszony) w plastikowym worku i dokładnie zamknąć. Następnie włożyć do oryginalnego opakowania i wysłać na adres:

EUROWATER Sp. z o.o.
Lipków, ul. Izabelińska 113
05-080 Izabelin
Tam wkład zostanie zregenerowany i odesłany z powrotem - gotowy do ponownego użycia.
Prosimy o kontakt z nami w celu zamówienia instrukcji montażu i użytkowania.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.