Kompletna stacja uzdatniania wody w kontenerach - gotowa do pracy - dla optymalnego bezpieczeństwa

 

Przekrój kontenera w 3d
Powyżej zaprezentowany jest przykład w pełni wyposażonego kontenera. Kontener został zaprojektowany dla elektrowni. Wyprodukowana woda zostanie wykorzystana jako woda chłodnicza (8 m³/h), woda kotłowa dla wysokociśnieniowej turbiny parowej (6 m³/h) oraz jako woda pitna. Kontener obejmuje następujące urządzenia: filtr z węglem aktywnym, stacja filtrów ciśnieniowych, stacja zmiękczania ze zbiornikami solanki, stacje dozowania, filtry workowe, dwupasowa stacja odwróconej osmozy, stacja dekarbonizacji, pompy ciśnieniowe i szafa sterownicza. Pokazany na rysunku kontener jest izolowany i wyposażony w drzwi w drzwiach, oświetlenie i klimatyzację.

WTP-C

Stacja uzdatniania wody w kontenerze.

 

Zamysł konstrukcji

Stacja uzdatniania wody składa się z kilku etapów uzdatniania np. filtracji, zmiękczania i demineralizacji, wszystkie kontrolowane są z centralnej szafy sterowniczej. Jednostki te muszą być połączone w jedną całość na miejscu. Jeśli użytkownik końcowy lub wykonawca instalacji nie ma pewności, że instalacja może być przeprowadzona lokalnie w danych warunkach gospodarczych lub czasowych, najlepszym rozwiązaniem jest zamówienie stacji uzdatniania wody (kontenerowej lub zamontowanej na ramie), która jest gotowa do użycia zaraz po dostarczeniu. Taka instalacja jest w pełni wyposażona ze wszystkimi wewnętrznymi orurowaniami i okablowaniami zabudowanymi fabrycznie. Cała stacja została przetestowana w naszym zakładzie pod kątem wydajności i ciśnienia. Tak wysoki stopień niezawodności można osiągnąć dzięki zastosowaniu stacji kontenerowych lub montowanych na ramie firmy EUROWATER. W przypadku kontenera występuje również ta zaleta, że kontener w rzeczywistości jest budynkiem samym w sobie, który dzięki temu może zostać pominięty w projekcie. Kontenery mogą być dostarczane z izolacją lub bez i mogą być wyposażone w oświetlenie, klimatyzację, drzwi w drzwiach, zraszacze awaryjne itp. Skonstruowaliśmy wiele różnego rodzaju stacji kontenerowych wykonanych na zamówienie i dostosowanych do specyficznych wymagań i życzeń. Poniżej zobaczyć można niektóre przykłady. Z przyjemnością zaoferujemy uruchomienie stacji i przeszkolenie personelu obsługi.

 

Kompletna stacja uzdatniania wody w kontenerze o wielkości 20 stóp. Rozwiązanie składa się z jednostki dozującej, filtracji węglowej, stacji zmiękczania oraz z jednostki demineralizacji metodą odwróconej osmozy.

 

Kontener o wielkości 40 stóp ze stacją uzdatniania wody składająca się z napowietrzania i filtracji w filtrze ciśnieniowym typu TFB 20. Stacja ma wydajność do 90 m³/h.

 

Wytwarzanie 64 m³/h wody zdemineralizowanej przez stację odwróconej osmozy. Stacja dozująca również zainstalowana jest w kontenerze.

 

Jednostka EDI o wydajności 60 m³/h do produkcji całkowicie zdemineralizowanej wody o bardzo niskiej przewodności i niskiej zawartości kwasu krzemionkowego używanej jako woda kotłowa i do wysokociśnieniowej turbiny parowej.

Układ rur do wody uzdatnionej zbudowany jest z PP (Polipropylenu), rury łączone poprzez zgrzewanie i każde wymaga około 15-20 minut. W tej instalacji zostało zrobionych sumie 570 zgrzewów. Każda cela EDI jest wyposażona we własny kurek testowy.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.