Laboratoria 

Laboratoria potrzebują wody wysokiej czystości do m.in. mycia szkieł, analiz, autoklawowania, kąpieli w wodnych.

Aby dostarczać stacje uzdatniania wody dla laboratoriów, dostawca musi posiadać gruntowną wiedzę i rozumieć potrzeby wykorzystania wody w laboratorium, ponieważ zakres jej zastosowania jest różny, podobnie jak szczególne są wymagania dotyczące jakości i czystości wody. Zazwyczaj używana jest tylko woda zdemineralizowana. W dużej mierze wybór technologii uzdatniania zależy od wymagań firm farmaceutycznych, jak również wymagań co do walidacji i dokumentacji. Najczęściej parametrami jakości wody w laboratoriach są: żądana przewodność (µS/cm), zawartość materii organicznej oraz zawartość mikroorganizmów.

Woda procesowa dla laboratoriów klasyfikowana jest jako: 

  • Woda uniwersalna (ASTM typ 3, mycie szkła, mycie naczyń, analizy, autoklawy)
  • Woda do konkretnych zastosowań laboratoryjnych (ASTM typ 2, analizy, mycie naczyń)
  • Ultraczysta woda do analiz i testów (ASTM typ 1, analizy, projekty pilotażowe i wdrożeniowe)

EUROWATER oferuje systemy wymiany jonowej Silex i Eurex do produkcji wysokiej czystości wody zdemineralizowanej o przewodności poniżej 0,1 μS / cm. Zoptymalizowane pod kątem użytkownika systemy wymiany jonowej są regenerowane w lokalnym oddziale firmy EUROWATER, a nie w miejscu instalacji. Systemy są atrakcyjną cenowo alternatywą dla zakupu butelkowanej wody zdemineralizowanej.

Wysokiej czystości woda zdemineralizowana o niskiej zawartości materii organicznej i mikroorganizmów dla laboratoriów z dużym zużyciem wody
Dla laboratoriów z dużym zużyciem wody, firma EUROWATER oferuje kompletne technologie uzdatniania wody, składające się ze stacji zmiękczania, dwupasowej odwróconej osmozy (DPRO), EDI (elektrodejonizacji), polishera z masą jonowymienną UPW, dezynfekcji UV oraz sterylnych filtrów. Aby spełnić wymogi czystości wody, system rur musi tworzyć zamknięty obieg i nie może posiadać martwych odnóg. Dwupasowa stacja odwróconej osmozy zapewnia podwójne zabezpieczenie przed przedostaniem się zarazków i bakterii, zgodnie z wytycznymi amerykańskiej farmakopei. W rezultacie można osiągnąć przewodność właściwą wody na poziomie 1-3 µS/cm, wzrośnie znacząco żywotność polisherów oraz będą one produkowały wyższej jakości wodę. Przewodność wody laboratoryjnej może osiągnąć poziom czystości do 0,056 µS/cm lub 18,3 MΩ.

Wysokiej czystości woda zdemineralizowana do laboratoriów z mniejszym zużyciem wody
Eurowater oferuje stacje SILEX i EUREX do produkcji wysokiej jakości wody zdemineralizowanej o przewodności poniżej 0,1 µS/cm. Stacje te są urządzeniami ze złożem mieszanym, to znaczy wypełnione są mieszanką żywicy kationowymiennej i anionowymiennej. Urządzenia te zaprojektowano biorąc pod szczególną uwagę prostotę działania oraz regenerację poza miejscem pracy, jako ekonomiczną alternatywę zakupu wody destylowanej w pojemnikach.

Systemy rur
EUROWATER oferuje systemy rur ze wszystkich znanych standardowych materiałów (PVC, PP, PVDF, stali nierdzewnej AISI 316L). Dzięki temu jesteśmy w stanie spełnić wymagania większości laboratoriów.

Walidacja
Wszystkie stacje uzdatniania wody EUROWATER posiadają standardowy program walidacji IQ/OQ oraz standardową dokumentację eksploatacyjną. Jednakże zaopatrzymy Państwa wyłącznie w dokumentację, która będzie niezbędna.

Doświadczenie i zaangażowanie
Firma EUROWATER zdobyła ogromne doświadczenie w zakresie uzdatniania wody dla laboratoriów i dostarczy kompletne rozwiązania spełniające dokładnie Twoje indywidualne potrzeby. Nasi doświadczeni inżynierowie oraz sprzedawcy zapewnią Państwu doradztwo i dobór technologii, wykonanie dokumentacji, a także montaż i rozruch urządzeń.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.