Pralnie 

Sercem pralni jest stacja uzdatniania wody, która ma kluczowe znaczenie dla optymalnego jej funkcjonowania. Brak czystej wody- to brak czystej odzieży!

Cele uzdatniania wody
W pralniach woda używana jest do wielu celów, które mają za zadanie zapobieganie tworzeniu się osadów, unikaniu problemów eksploatacyjnych oraz korozji. Dodatkowo, celem jest zapewnienie czystej i suchej pary, aby zminimalizować zużycie chemikaliów. Jeśli woda nie jest właściwie uzdatniona, maszyna pralnicza oraz kocioł, poza innymi problemami, będą zużywać się dużo szybciej.

Zastosowanie wody w procesie mycia
Woda używana jest podczas faktycznego procesu mycia wraz z detergentami zazwyczaj składającymi się z substancji powierzchniowo czynnych, złożonych substancji wiążących, enzymów, wybielaczy oraz związków zapachowych. Związki powierzchniowo czynne wraz z wodą rozpuszczają i usuwają zabrudzenia. W celu zapewnienia wody odpowiedniej do mycia konieczne jest usunięcie z niej twardości. Złożone substancje chemiczne wiążą, do pewnego stopnia, wapń w wodzie, ale rozwiązaniem optymalnym jest zmiękczenie wody w stacji zmiękczania. Twardość wody określa ilość złożonych substancji wiążących i detergentów, jaką należy zużywać. Tam, gdzie występuje twarda woda, zużywa się znaczne ilości substancji powierzchniowo czynnych.

Celem wykorzystania zmiękczonej za pomocą wymiany jonowej wody jest:

  • Zmniejszenie zużycia detergentów i w ten sposób zminimalizowanie wpływu na środowisko
  • Ochrona powierzchni grzewczych przed uszkodzeniami wskutek wytrącania się wapnia
  • Zapobieganie przerwom serwisowym w skutek uszkodzeń elementów grzewczych
  • Przeciwdziałanie występowaniu osadów fosforanów powstałych przez wytrącenie się z mydeł wapniowych
  • Usunięcie utrudniającej mycie twardości z wody.
Właściwe uzdatnianie wody zapewnia długotrwałe życie maszyn oraz kotłów w pralni.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.