Uzdatnianie wody dla ciepłownictwa

district heating pipes
Avoid corrosion using correct water treatment and protect your asset investment
 

Systemy ciepłownicze wykorzystują ciepło spośród szeregu różnych źródeł energii takich jak: elektrociepłownie wykorzystujące kogenerację (CHP), spalarnie odpadów (WtE), kotłownie, nadwyżki przemysłowej energii cieplnej, solarne systemy grzewcze czy źródła geotermalne i pompy cieplne. Woda wykorzystywana w ciepłownictwie to nie jest tylko podgrzana woda. Jakość wody i proces w jakim jest uzyskiwana, mają ogromne znaczenie.

Wydłużenie żywotności rurociągów dzięki odpowiedniemu uzdatnianiu wody
Głównym celem uzdatniania wody jest zapobieganie korozji, osadom i pęknięciom rur. Uszkodzenia rurociągów powodują przerwy w dostawie ciepła do odbiorców, straty uzdatnionej wody a także ryzyko zanieczyszczeń sieci ciepłowniczej wodą nieuzdatnioną, mogące w konsekwencji rozprzestrzenić się na cały system ciepłowniczy.

Duńskie Stowarzyszenie Ciepłownictwa, zrzeszające ok. 400 firm ciepłowniczych wydało oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego uzdatniania wody w sieciach ciepłowniczych.
Chroń swoją inwestycję – kliknij aby pobrać bezpłatną broszurę.    


 

Zapobieganie korozji

Zawarty w wodzie tlen, sole rozpuszczone oraz cząstki stałe powodują korozję.  Tlen wchodzi  w reakcję  ze  stalą,  z której wykonane  są  rury  ciepłownicze, natomiast sole są katalizatorem korozji elektrochemicznej. 

W celu zapobiegania korozji  należy usunąć z wody bezpośrednie jej przyczyny: tlen, sole  oraz  dostosować pH do pożądanego poziomu.

 


 

Woda uzupełniająca i obiegowa w ciepłownictwie

Optymalnie przygotowana woda uzupełniająca i obiegowa powinna być  zdemineralizowana,  odgazowana (pozbawiona tlenu), posiadać pH w pożądanym zakresie oraz powinna być pozbawiona zanieczyszczeń mechanicznych aby zapobiec korozji i pęknięciom rurociągów.

Niniejszą broszurę poświęcamy wodzie ! Przeczytaj więcej o uzdatnianiu wody uzupełniającej bez użycia chemikaliów, oraz o bocznikowej filtracji strumienia wody zmniejszającej ilość zanieczyszczeń w obiegi ciepłowniczym.  Kliknij aby pobrać broszurę (PDF 5,17 MB).  

Make-up and circuit water for district heating


 

Redukcja zanieczyszczeń dzięki wkładce magnetycznej

Występowanie  produktów  korozji, rozpuszczonego  magnetytu,  czy  przecieków surowej wody  w systemie ciepłowniczym jest nie do uniknięcia, co powoduje zanieczyszczenie, a także awarie. 

Jako  minimum  zaleca  się filtrację  cząstek  z filtrem  workowym i wkładką magnetyczną. Wkładka magnetyczna  skutecznie wychwytuje pozostałości magnetytu z wody obiegowej.

Kontakt do EUROWATER aby dowiedzieć się więcej o wkładce magnetycznej.  

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.

 

 


 

Przy stosowaniu prawidłowo uzdatnionej wody cały system ciepłowniczy: kotły, zawory, instalacje, połączenia oraz rurociągi zachowują długoletnią  trwałość.

Duńskie Stowarzyszenie Ciepłownictwa wydało oficjalne wytyczne dotyczące prawidłowego uzdatniania wody dla zwiększenia trwałości sieci ciepłowniczych.

 

POBIERZ WYTYCZNE

Poprzez podanie danych wyrażają Państwo zgodę na kontakt w przedmiocie naszych produktów i usług. Pełna wersja naszej Polityki prywatności jest dostępna pod linkiem.

 

The Danish District Heating Association
 
 
Company 
Name 
Email 

 

 


 

Całkowity koszt eksploatacji (TCO)

W EUROWATER wiemy, że kompleksowe rozwiązania charakteryzują się najniższym całkowitym kosztem eksploatacji (TCO) a nie wyłącznie najniższym kosztem zakupu inwestycyjnego. Dlatego EUROWATER zostało wybrane jako dostawca przez wiodące duńskie przedsiębiorstwo ciepłownicze Aalborg Varme. Nowa stacja uzdatniania wody uzupełniającej  gwarantuje najniższy całkowity koszt eksploatacji (TCO) na przestrzeni 15 lat.  

System składa się z jednostki zmiękczającej w technologii UPCORE oraz stacji odwróconej osmozy RO-PLUS umożliwiające wysoki poziom odzysku wody i niskie zużycie energii w celu minimalizacji kosztów eksploatacyjnych. Więcej o oszczędności wody i energii za pomocą technologii RO-PLUS .  

UPCORE softening unit and a reverse osmosis unit at Aalborg District heating company, Denmark

 


 

Usuwanie tlenu bez użycia chemikaliów

Duńskie przedsiębiorstwo ciepłownicze Skanderborg-Hørning zainstalowało niedawno nowy odgazowywacz membranowy do usuwania tlenu z wody zasilającej. W krótkim filmie (3 min.) dyrektor eksploatacji Lars Jørgen Dam wyjaśnia, w jaki sposób prawidłowe uzdatnianie wody zapobiega korozji i wydłuża trwałość system ciepłowniczego.


 

Wynajmij mobilną stację uzdatniania wody dostosowaną do Twoich potrzeb 

W przypadku tymczasowej potrzeby związanej z uzdatnianiem wody, praktycznym rozwiązaniem jest wynajęcie mobilnej stacji uzdatniania wody EUROWATER. Krótki film (2 min.) pokazuje w jaki sposób EUROWATER rozwiązuje problem Klienta za pomocą mobilnej stacji uzdatniania.

Jeżeli potrzebujesz wody pitnej, zmiękczonej, zdemineralizowanej, bądź wysokiej czystości wody zdemineralizowanej o niskiej zawartości materii organicznej i mikroorganizmów, rozwiązaniem jest wynajem stacji oferowany przez EUROWATER. Więcej o mobilnych stacjach uzdatniania wody oraz kontakt w celu informacji i rezerwacji.