Przemysł szklarski

Stacje uzdatniania wody do mycia szkła
Ciągły rozwój nowych rodzajów szkła i procesów mycia stwarza wielkie zapotrzebowanie na uzdatnianie wody. Wymagania co do odpowiedniego poziomu pH i zawartości soli w wodzie używanej do mycia są różne, zależnie od projektu. Z wody muszą być również usunięte zanieczyszczenia mechaniczne, a zawartość mikroorganizmów (bakterii) i substancji organicznych w wodzie musi być utrzymana na jak najniższym poziomie.

Woda uzupełniająca i odzysk wody
Zdemineralizowana woda uzupełniająca może być wytwarzana zarówno poprzez wymianę jonową, jak i poprzez odwróconą osmozę. Wybór musi odpowiadać konkretnemu zapotrzebowaniu. 

Uwzględniając duże zapotrzebowanie na wodę i wysokie koszty jej zakupu korzystne jest zastosowanie urządzeń do ponownego wykorzystania (recyrkulacji) wody płuczącej.

Stacja uzdatniania do odzyskiwania wody płuczącej składająca się z stacji zmiękczania, stacji odwróconej osmozy, filtrów ciśnieniowych, filtrów workowych, oraz filtrów z węglem aktywnym.

W zależności od zastosowania instalacja recyrkulacji składa się z filtra ciśnieniowego z wkładem workowym, filtra węglowego, filtra żwirowego i lampy UV.

Międzynarodowe doświadczenie    
Poprzez bliską współpracę zarówno z dostawcami linii, jak i producentami szkła płaskiego, Eurowater jest na bieżąco z rozwojem przemysłu szklarskiego. Szczególnie wiele doświadczenia w przygotowaniu wody do mycia szkła zdobyliśmy dzięki naszym oddziałom w Niemczech, Austrii i na Słowacji. Jesteśmy przygotowani, aby sprostać wszelkim potrzebom przemysłu szklarskiego.

Kompaktowa stacja uzdatniania specjalnie zaprojektowana dla przemysłu szklarskiego - produkuje wodę uzupełniającą oraz odzyskuje wodę płuczącą. Sterowanie za pomocą PLC.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.