Przygotowanie powierzchni

Zazwyczaj obróbka powierzchni stosowana jest zarówno w celach estetycznych, jak i z przyczyn technicznych. Kilka lat temu szeroko stosowano galwanotechnikę (pokrycie metalem), jednak ostatnie lata przyniosły wzrost roli powlekania. Towarzyszy temu coraz lepsze przygotowanie powierzchni za pomocą obróbki wstępnej, takiej jak fosforanowanie i chromianowanie, zapewniających optymalną ochronę metalu przed korozją. Zarówno procesy galwanizowania, jak i powlekania wymagają uzdatnionej wody technologicznej.

Skuteczny program
Firma EUROWATER posiada szeroką gamę rozwiązań z zakresu przygotowania powierzchni opartych na instalacji wymiany jonowej oraz urządzeń membranowych. Co więcej, oferujemy filtry i instalacje selektywnej wymiany jonowej do usuwania metali ciężkich ze ścieków. W ten sposób zawartość sumy metali może być zredukowana do poziomu poniżej 0,1 mg/l.

Usuwanie metali ciężkich za pomocą filtracji przez filtr multimedialny oraz wymiennik selektywny w zakładzie produkcyjnym przedsiębiorstwa z branży mikro-elektroniki.

 

Jakość produktów i niższe koszty
Uzdatnianie wody daje możliwość bezproblemowego rozwoju procesów technologicznych, doskonale przygotowane powierzchnie i długi czas pracy urządzeń. Zawartość metali i substancji chemicznych w ściekach jest niepożądana. Dzięki instalacjom oferowanym przez Eurowater możesz obniżyć koszty zarówno wody i chemikaliów, jak i oczyszczania ścieków.

 

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.