Przygotowanie wody 2 x 30 m³ / h do kotła parowego

Reference ID: 068520
Przemysł: Elektrociepłownie
Zastosowanie: Woda kotłowa, Woda dla ciepłownictwa

Rzeczne źródło wody z dużą zawartością soli, a zwłaszcza chlorków. Poziom substancji organicznych w wodzie surowej zmienia się znacznie w ciągu roku. Wstępne oczyszczanie zostało zaplanowane w celu zapewnienia akceptowalnej jakości wody jako zasilającej instalacje demineralizacji. W jednostkach odwróconej osmozy, zostały zastosowane membrany odporne na zanieczyszczenia w celu uniknięcia zablokowania substancjami organicznymi, a dla lepszego efektu CIP użyto również ciepłej wody. Po jednostce membranowej, wykorzystano wymienniki jonitowe w technologii UPCORE. Każdy zbiornik posiada dwie komory z żywicą; jeden o słabym odczynie, a drugi o silnym. Taka aplikacja sprawia, że uzdatnianie jest bardziej ekonomiczne z punktu widzenia zużycia chemikaliów. Jonit z każdego zbiornika jest odprowadzany do zewnętrznego zbiornika w celu alkaniczno-solankowego płukania.
Końcowa dokładna obróbka wody odbywa się za pomocą wymienników dwujonitowych.
Woda używana jest do zasilania wysoskociśnieniowych kotłów jak i w celach grzewczych do sieci c.o..
Podczas budowy stacji zapotrzebowanie na wodę zdemineralizowaną zostało zaspokojone dzięki mobilnej stacji uzdatniania wody w kontenerze EUROWATER, która została wynajęta na jeden rok. 

Dane techniczne

 • Przepływ: 2 x 30 m³/h
 • Przewodność: < 0.07 µS/cm
 • Krzemionka: < 0.01 mg/L

Jednostki

 • Jednostka koagulacji i flokulacji
 • Urządzenie do ultrafiltracji wody
 • Filtr ciśnieniowy typu TFB 75
 • Jednostka odwróconej osmozy z automatycznym CIP, 2 x RO C3-12
 • Urządzenie do demineralizacji UPCORE duplex
 • Desorber CO2 
 • Mixed bed MBA 900 duplex
 • Filtr węglowy AC-TFB 14 do filtracji ścieków
 • Wytwornica solanki