Uzdatnianie wody bez zastosowania chemikaliów dla elektrociepłowni

Reference ID: 095103
Przemysł: Elektrociepłownie
Zastosowanie: Woda kotłowa, Woda dla ciepłownictwa

Renosyd I/S, elektrociepłownia znajdująca się w Skanderborgu w Danii zmodernizowała dotychczasową stację uzdatniania wody. Jednym z głównych problemów było uniknięcie stosowania środków chemicznych. Za pomocą odgazowywacza membranowego do usuwania CO2 wyeliminowano dozowania ługu oraz wykorzystano EDI do produkcji wody demi zamiast konwencjonalnych złóż mieszanych. Obecnie nie są wymagane żadne środki chemiczne do wytwarzania wody demi o niskiej przewodności i niskiej zawartości krzemionki.

Dane techniczne

  • Przepływ: 3,8 m³/h
  • Przewodność: < 0,1 µS/cm
  • Krzemionka (SiO2): < 20 ppb

 

Jednostki

  • Stacja zmiękczania SMH 602-F z panelem sterowania SE20
  • Stacja odwróconej osmozy B2-16 SE30
  • Odgazowywacz membranowy Liqui-Cel X50
  • Jednostka EDI 1-3400e
  • Jednostka ze złożem mieszanym EUREX 601