Czysta woda pitna?
 

 

Wiele wodociągów, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw ma problemy z występowaniem naturalnych soli, substancji organicznych, cząsteczek i gazów w wodach gruntowych. W celu rozpoczęcia niezbędnych procesów wytrącania woda musi być utleniana i napowietrzana powietrzem atmosferycznym. Zintegrowany system napowietrzania i rozpylania zapewnia optymalne napowietrzanie we właściwym czasie w procesie filtracji.

Celem jest czysta woda pitna, której parametry zgodne są z obecnymi wymogami jakości. Pobierz dyrektywę WE odnośnie wody pitnej w kolumnie Czytaj więcej. Należy pamiętać, że ustawodawstwo w tej dziedzinie różni się w zależności od kraju. Proszę skontaktować się z lokalnym biurem, aby uzyskać aktualne informacje o wymaganiach jakości wody w swoim kraju.

 

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.