Usuwanie amoniaku

Problem
Amoniak może być oznaką działalności mikrobakteriologicznej w wodzie, a także może być wynikiem nawożenia, zanieczyszczenia lub jego występowanie może być uwarunkowane geologicznie.

Rozwiązanie
Amoniak jest przekształcany w azotyny, a następnie w azotany przy pomocy biologicznie kondycjonowanego procesu nitryfikacji.

Proces ten wymaga dużego zapotrzebowania na tlen i odpowiedniego materiału filtracyjnego, składającego się z piasku kwarcowego lub z porowatego materiału filtracyjnego opartego na wapniu.

Zawartość amoniaku w wodzie pitnej może być zmniejszona poprzez proces biologiczny, w którym amoniak zostaje przekształcony w azotany poprzez azotyny. Proces ten wymaga dogłębnej wiedzy na temat prawidłowego uzdatniania wody.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.