Usuwanie arsenu z wody

Usuwanie arsenu w automatycznym filtrze w duńskim zakładzie wodociągowym.

Arsen jest naturalnym pierwiastkiem powiązanym z określonymi środowiskami geochemicznymi. Arsen występuje w dwóch postaciach, As (III) i As (V), z czego As (III) jest bardziej trujący, trudniejszy do usunięcia z wody oraz bardziej rozpowszechniony.

WHO ocenia, że arsen stanowi zagrożenie dla zdrowia, jeżeli jest spożywany i jest uważany m.in. za przyczynę raka skóry.

Zwiększone wymagania władz (obniżenie progu dopuszczalnych wartości z 50 do 5 μg / l na wylocie wody z wodociągów) wpływają na wielu dostawców wody, u których konieczne będzie przeprowadzenie specjalnego uzdatniania wody w celu utrzymania wymaganej jakości.

Możliwe rozwiązania
Jeśli wartość graniczna dla arsenu w wodzie pitnej jest przekroczona, do właściwego uzdatnienia wody można zastosować rozsądne i niedrogie rozwiązanie. Arsen łączy się z żelazem i jest odfiltrowywany z żelazem. W miejscach bez wystarczającej do tego procesu ilości żelaza w wodzie surowej, zawartość żelaza w wodzie można zwiększyć przez dodanie chlorku żelaza lub siarczanu żelaza, używając granulatu tlenku żelaza jako materiału filtracyjnego.

Jest to niedrogie rozwiązanie problemu występowania arsenu, a metoda ta stosowana jest, kiedy występuje niewielkie przekroczenie dozwolonej zawartości arsenu. Jednakże dodatkowa zawartość żelaza wymaga odpowiedniej wydajności filtracyjnej.

W inny sposób zawartość arsenu można zmniejszyć poprzez filtrację absorpcyjną w filtrze ciśnieniowym ze specjalnym materiałem filtracyjnym opartym na wodorotlenku żelaza. Dawkowanie zarówno chlorku żelaza lub siarczanu żelaza, jak i stosowanie granulatu tlenku żelaza jako materiału filtracyjnego są rozwiązaniami, które nabierają znaczenia. EUROWATER oferuje oba rozwiązania, a wybór zależy od rzeczywistych warunków.

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat usuwania arsenu, referencji, urządzeń oraz warunków eksploatacyjnych, jak i cen, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.