Usuwanie pestycydów z wody

Problem
Zanieczyszczenie pestycydami jest przede wszystkim wynikiem korzystania ze środków chwastobójczych Caseron G i Prefix G. Produkt rozkładu 2,6-dichlorobenzamid - BAM pochodzi z dichlorobenilu, który stanowi składnik Caseron-u i Prefiks-u. Obecnie, otwarte studnie wodociągowe są analizowane pod kątem obecności różnych rodzajów pestycydów, które są znajdowane w stosunkowo wielu z tych studni.

Rozwiązanie
Występowanie BAM można ograniczyć filtracją ciśnieniową w filtrze z materiałem opartym na węglu aktywnym. Węgiel aktywny jest naturalnym produktem wykonanym z kamieni, drewna lub skorup kokosowych. Filtr z aktywnym węglem może usunąć między innymi wolny chlor, pestycydy oraz środki oparte na roztworach organicznych.

Filtr z węglem aktywnym jest stosowany do usuwania pestycydów, substancji zawierających chlor, środków zawierjących substancje organiczne, fenoli, chloru, olejów i węglowodorów. Ta instalacja ma wydajność do 50 m³ / h.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.