Wodociągi

Filtry ciśnieniowe EUROWATER są podstawą naszych systemów uzdatniania wody. Posiadamy ponad 500 referencji w Polsce i wiele umów o świadczenie usług serwisowych w zakresie zaopatrzenia w wodę. Wierzymy, że odzwierciedla to nasze doświadczenie i wysoki poziom jakości naszych rozwiązań.

Dlaczego należy uzdatniać wodę surową?
Woda surowa pompowana z odwiertu wody głębinowej w większości przypadków ma niski poziom tlenu. Z drugiej strony, zawiera znaczne ilości dwutlenku węgla (CO2). Często zdarza się również, że woda zawiera duże ilości żelaza i manganu.

Jakość wody surowej określa złożoność procesu uzdatniania wody. Firma EUROWATER oferuje całościowe rozwiązania w zakresie uzdatnianie wody.

Prywatny zakład wodociągowy o wydajności 2 x 35 m³ / h. Instalacja składa się z harmonicznego poboru wody surowej, stacji filtracji ciśnieniowej, napowietrzania, desorbera i pompy do płukania wstecznego, stacji pomp sterowanych częstotliwościowo i komplet
 

Stacja produkcji EUROWATER dla zakładu wodociągowego
Przykład stacji  EUROWATER dla wodociągu do uzdatniania wód gruntowych jest zilustrowany i opisany poniżej.

1) Woda surowa
Kiedy woda gruntowa lub powierzchniowa pompowana jest ze studni, woda surowa podawana jest bezpośrednio do jednostki filtracji ciśnieniowej.

2) Napowietrzanie i filtracja
Utlenianie i filtracja odbywa się w filtrze ciśnieniowym, gdzie woda zostaje napowietrzona w celu dostarczenia odpowiedniej ilości tlenu do wody, aby wymagania jakościowe zostały spełnione.

2A) Stacja filtracji ciśnieniowej
Filtry ciśnieniowe są zaprojektowane na podstawie badania jakości wody surowej i wypełniane są złożem dobranym indywidualnie w zależności od zadania: do neutralizacji agresywnego dwutlenku węgla oraz usuwania żelaza, manganu, amoniaku i zanieczyszczeń mechanicznych.

2B) Dmuchawa i pompa płucząca do płukania wstecznego
Substancje zatrzymane na złożu w filtrze są usuwane podczas płukania wstecznego. Okresowe płukania oraz ich częstotliwość, intensywność i czas trwania określone są stosownie do potrzeb.

2C) Zestaw napowietrzający
Urządzenie napowietrzające składa się z kompresora i systemu kontroli ilości powietrza.

3) Zbiornik na wodę uzdatnioną
Po utlenianiu i filtracji woda pitna jest magazynowana w zbiorniku wody czystej, z którego jest rozprowadzana do konsumenta.

4) Dystrybucja
Dystrybucja odbywa się za pomocą zestawu pompowego sterowanego przetwornicą częstotliwości.

5) Sterowanie (PLC)
Cały proces jest sterowany, regulowany i nadzorowany centralnie przy pomocy automatycznego systemu sterowania.

Czytaj więcej 

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.