Woda do nawilżania
 

Dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom oraz maszynom np. w drukarniach, przemyśle przeróbki drewna, przemyśle spożywczym, tekstylnym oraz innych gałęziach przemysłu, konieczna jest odpowiednia temperatura i wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Celem nawilżania jest uzyskanie jednakowej jakości produktów, przyspieszenie produkcji oraz stworzenie idealnego klimatu ze stałą temperaturą i komfortową wilgotnością powietrza. Dzięki nawilżaniu można uniknąć takich niedogodności jak osadzanie się kurzu, elektryzowanie, czy suchość błon śluzowych.

Demineralizacja wody
Dla prawidłowej i niezawodnej pracy nawilżaczy konieczne jest dostarczenie wody zdemineralizowanej. Mogą to być stacje demineralizacji wody w oparciu o proces wymiany jonowej lub pracujące w technologii filtracji membranowej stacje RO.

Minimalna obsługa
Stacje EUROWATER są niezawodne i wymagają minimum obsługi. Eurowater oferuje zawarcie umów serwisowych w celu zapewnienia efektywnej pracy stacji oraz szybkiego rozwiązywania nieprzewidzianych problemów.

 

Kompletna stacja uzdatniania wody składająca się ze stacji zmiękczania, jednostki odwróconej osmozy, pompy dozujacej, lampy UV, zbiornika wody i zbiornika roztworu nawilżającego, pomp zasilających oraz szafy sterowniczej.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.