Uzdatnianie wody dla kotłów parowych oraz wysokociśnieniowych turbin parowych

Prawidłowy dobór procesu uzdatniania jest jednym z najistotniejszych czynników prowadzących do osiągnięcia bezawaryjnej i ekonomicznej pracy kotła oraz optymalnej jakości pary. Wady doboru w połączeniu z osadzaniem się kamienia, korozją, częstym odsalaniem kotła parowego oraz wysokim zużyciem środków do korekty chemicznej wody kotłowej prowadzą do poważnych konsekwencji ekonomicznych.

Wymagania indywidualne
Firma EUROWATER ma ogromne doświadczenie w rozwiązywaniu problemów związanych z pracą kotłów parowych. Rozwiązania są optymalizowane pod kątem indywidualnych potrzeb Klienta. Więcej informacji można znaleźć w sekcjach: zmiękczanie, demineralizacja, odgazowanie, EDI oraz dozowanie.

Ekonomiczna praca urządzeń
Wydłużenie czasu eksploatacji kotłów, obniżenie korozyjności wody oraz zapotrzebowania na środki korekty chemicznej mają swoje odzwierciedlenie ekonomiczne w kosztach eksploatacji kotłowni. Kontaktując się z najbliższym oddziałem Eurowater możecie Państwo uzyskać kalkulację kosztów jednostkowych pracy instalacji oraz okresu zwrotu inwestycji.

Dwupasowa stacja odwróconej osmozy DPRO 02-16/12 o wydajności 2,5 m3/h.
Dwupasowa stacja odwróconej osmozy DPRO 02-16/12 o wydajności 2,5 m3/h.
Woda kotłowa
Woda kotłowa zasilająca wysokociśnieniowe turbiny parowe. Stacja składa się z jednostki demineralizacji UPCORE, desorbera CO2 oraz jednostki mixed-bed (ze złożem mieszanym). Niskie wartości dla przewodności i zawartości kwasu krzemowego.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.