Uzdatnianie wody kotłowej

Woda w postaci pary wodnej ma wysoką pojemność cieplną, konieczną w procesach produkcji energii w ciepłownictwie i wytwarzania pary do zasilania wysokociśnieniowych turbin parowych w elektrowniach i elektrociepłowniach.

Wysoka jakość wody ma kluczowe znaczenie dla trwałości sieci ciepłowniczych, kotłów i wymienników ciepła, zapewniając ich odpowiednią wydajność i niezawodność eksploatacyjną. Optymalne uzdatnianie wody kotłowej usuwa zanieczyszczenia z wody zasilającej zmniejszając w rezultacie:

  • Korozję i zużycie kotłów
  • Ilość odsolin
  • Straty energii
  • Zużycie chemikaliów
  • Osadzanie kamienia
  • Zawartość cząstek stałych w parze wylotowej

Systemy uzdatniania wody kotłowej

Optymalna instalacja jest zawsze dopasowana do indywidualnych potrzeb Klienta oraz jakości wody surowej i pozostaje w ścisłej relacji z jakością wody zasilającej kocioł.

Więcej o systemach uzdatniania wody kotłowej oraz kontakt dla dopasowania aplikacji do indywidualnych potrzeb.

Uzdatnianie wody dla parowych kotłów przemysłowych

Optymalne uzdatnianie wody uzupełniającej dla przemysłowych kotłów parowych zgodnie z normami  EN 12953-10 i TRD 611.

Przejdź do strony dla parowych kotłów przemysłowych.

 


 

Uzdatnianie wody dla wysokociśnieniowych turbin parowych

Optymalne uzdatnianie wody uzupełniającej dla parowych kotłów parowych, w elektrowniach i elektrociepłowniach zgodnie z normami  EN 12952-12, VGB S-010-00 i IAPWS TGD.

Przejdź do strony dla parowych kotłów w elektrowniach i elektrociepłowniach.

 


 

Uzdatnianie wody dla kotłów ciepłowniczych

Optymalne uzdatnianie wody uzupełniającej dla kotłów ciepłowniczych zgodnie z zaleceniami Duńskiego Stowarzyszenia Ciepłownictwa i normą  duńską AGFW-Arbeitsblatt FW 510.

Przejdź do strony dla kotłów ciepłowniczych.

Czytaj więcej

 

Linki

Uzdatnianie wody Eurowater.